Kamila Szymecka-Owen

65215512_471118757024844_8128105090897674240_n

Jestem psychologiem oraz certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (nr 1182). Prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie Terapii Schematu oraz EMDR, konsultacje psychologiczne, coaching oraz warsztaty rozwoju osobistego. Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą w języku polskim oraz angielskim, od stycznia 2023 roku wyłącznie online.

Oprócz prywatnej praktyki psychoterapii, doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej “Przychodnia Morena” w Gdańsku. Pracowałam również z młodzieżą w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w NZOZ Rumia. Współpracowałam przez wiele lat z Centrum Praw Kobiet, gdzie prowadziłam indywidualne konsultacje psychologiczne i psychoterapię krótkoterminową. Doświadczenie kliniczne zdobywałam również w  Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, jak i w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Mam doświadczenie między innymi w pracy z osobami przeżywajacymi kryzysy emocjonalne (w trakcie i po traumie), trudności w radzeniu sobie ze stresem, zaburzenia adaptacyjne, powtarzające się trudności w relacjach, zaburzoną samoocenę, problemy lękowe i depresje, zaburzenia postrzegania własnego ciała. 

 Moje kwalifikacje:

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, nr certyfikacji: 1182 (ukończyłam 4-letnie studia podyplowe w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Beahwioralnej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie).Ukończyłam szkolenie terapii schematów “ISST-approved training program Schema Therapy” zorganizowane przez Remco van der Wijngaart & Hannie van Genderen, jak również pierwszy stopień podstawowego szkolenia EMDR Europe. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu Terapii Akceptacji i Zaangażowania, I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach  w Centrum TSR w Sopocie oraz szkolenie coachingu zgodnie ze standardami ICF. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i terapii: “Prawa osób doświadczających przemocy w rodzinie” oraz “Prawa osób doświadczających przemocy seksualnej” organizowane przez Fundację Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku, Szkolenie „DDA – jak pracować, żeby zrozumieć, nie etykietować?” organizowane przez Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej w Gdańsku (2018),szkolenie „Praca ze stresem – podstawowe techniki i  metodyka prowadzenia zajęć” w SWPS w Sopocie(2014). Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz International Society of Schema Therapy (ISST).

Jak w moim podejściu wygląda praca z człowiekiem?

 Opieram się na modelu poznawczo – behawioralnym – pierwsze konsultacje mają na celu zrozumienie problemu i ustalenie celów terapii. Terapia Poznawczo-Behawioralna jest terapią krótkoterminową: wstępny czas trwania oraz zasady kontraktu terapeutycznego ustalane są razem z klientem na początkowych konsultacjach. Wykorzystuję również nowe nurty takie jak oparta na uważności Terapia Akceptacji i Zaangażowania oraz Terapia Schematów. Model poznawczo–behawioralny zwany także kognitywno–behawioralnym (cognitive–behavioral therapy – CBT) jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań. Terapia poznawczo – behawioralna charakteryzuje się ustrukturowanym i zorientowanym na określone cele i problemy sposobem współpracy terapeuty i klienta/pacjenta. Psychoterapia CBT ma zastosowanie w leczeniu zaburzeń nastroju (m.in. depresja, dystymia, choroba dwubiegunowa), zaburzeń lękowych (m.in. lęk paniczny, fobia społeczna, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne), zaburzeń osobowości, odżywiania, uzależnień a także w zaburzeniach psychotycznych. Jest wiele wiarygodnych badań klinicznych potwierdzających skuteczność terapii w leczeniu różnych problemów psychicznych. U podstaw terapii poznawczo–behawioralnej leży założenie, że poprzez zmianę rodzącego cierpienie  sposobu myślenia (zmiana interpretacji) można uzyskać zmianę nastroju i zachowania. W pracy klinicznej korzystam również z Terapii Akceptacji i Zaangażowania, która skupia się na zmianie relacji z myślami oraz emocjami, a nie zmianie sposobu myślenia. Jednym z kluczowych terminów w ACT jest „fuzja”, czyli zlanie się ze słowami, myślami i zdarzeniami. W pracy w tym modelu pracuję między innymi nad tym, aby klient dokonał defuzji, czyli oddzielenia od swoich myśli, przekonań i interpretacji, jak również nad akceptacją, życiem zgodnym z wartościami, tu i teraz, Ja jako kontekstem oraz zaangażowanym działaniem. W pracy klinicznej pracuję również ze schematami, czyli utrwalonymi wzorcami czy mechanizmami radzenia sobie z trudnościami. Wykorzystuję techniki takie jak: dialog sokratejski, ćwiczenia doświadczeniowe, ekspozycje czy metafory.