OFERTA

SWOJĄ POMOC OFERUJĘ OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM:

  • Zaburzeń odżywiania
  • Problemów z samooceną 
  • Trudności i kryzysów życiowych
  • Stanów lękowych, objawów nerwicowych i fobii
  • Depresji
  • Silnego stresu
  • Trudności w związkach i relacjach z innymi ludźmi
  • POTRZEBY ZMIANY: swojego życia i rozwoju osobistego, relacji interpersonalnych

Konsultacja psychologiczna: Jest  to kilka spotkań, na których omawiamy ogólne trudności i problemy klienta/pacjenta.Każdy rodzaj pracy terapeutycznej poprzedzony jest konsultacją psychologiczną.Konsultacje psychologiczne mają na celu niesienie doraźnej ulgi,
rozpoznanie sytuacji, a przede wszystkim wybór najbardziej odpowiedniej formy pomocy psychologicznej.

Psychoterapia: Psychoterapia jest to cykl spotkań, które będą pomocne w  przyjrzeniu się trudnościom jakich doświadcza klient/pacjent w swoich wewnętrznych przeżyciach oraz w relacjach z innymi ludźmi.CELEM PSYCHOTERAPII JEST UKOJENIE PSYCHICZNEGO NIEPOKOJU, BÓLU.

Konsultacja psychologiczna 140 zl/55 minut

Psychoterapia poznawczo-behawioralna 140 zl/55 minut

Konsultacja psychologiczna online   140 zl/55 min

Psychoterapia online  140 zl/55 minut

Coaching  140 zl/55 minut

Coaching online 140 zl/55 minut

Warsztaty rozwoju osobistego – cena do ustalenia